Beskydská perla

Memoriál Benedykta Gierszewskiego v Polsku

Ve stejném termínu, jako v roce 2006, se ve dnech 02. – 05. listopadu 2007 ve státních lesích v okolí polského města Kluczbork, uskutečnil druhý ročník memoriálu zakládajícího člena a prvního předsedy polského klubu chovatelů barvářů kněze Benedykta Gierszewskiego. Tento katolický farář se vymykal naším představám kněze. Byl to aktivní sportovec, horolezec, sjížděl řeky na kánoi, ale především byl aktivní myslivec a chovatel barvářů.
Státní lesy Kluczbork, kde se memoriál uskutečnil, mají rozlohu 19 000 ha a jsou velmi bohaté na zvěř. První den lovu bylo uloveno 14 ks vysoké, 16 divočáků, 1 ks daňčího a 3 ks srnčí zvěře. Při ulovení takového množství zvěře je velká šance, že někdo svojí vášeň nezvládne, rána je umístěná špatně a zvěř raněná odchází. Zde nastává chvíle pro práci našich psů – barvářů. Podle polských zákonů se při práci na přirozených postřelech nesmí zadávat pořadí, aby snad nějaká rivalita nezavdala možnost na porušení zákona o týraní zvířat. Jestliže pes zvěř staví, je třeba ji okamžitě dostřelit.
Memoriálu se zúčastnilo 9 barvářů - 5 polských, 2 slovenští a 2 naši, a sice bavorský barvář Cezar z Novodomských bažin s vůdcem Radkem Hasenohrlem a hannoverský barvář Aram Sterlic s vůdcem Ing. Zdeňkem Havlíčkem. Celý memoriál posuzoval mezinárodní tým rozhodčích ve složení Tibor Želtvay a Juraj Strnad – Slovensko, František Kasala a Miroslav Gora – Česko, Ezio Albertini – Itálie, Jozef Glowniak, Marian Karpecki , Jerzy Sokol a Wojciech Galwas jako hlavní rozhodčí z Polska.
V průběhu třech dnů intenzívních lovů se barváři zúčastnili 16 dohledávek zvěře v 9 případech byl dosled úspěšný a byl nalezen zhaslý nebo raněný kus zvěře. Jednalo se o zvěř vysokou a divočáky. Ve čtyřech případech barváři došli při dosledu k vývrhu zvěře. Stalo se to v těch případech, kdy v jednotlivých lečích poraněná zvěř odběhla a v následující leči byla jiným lovcem dostřelena a psi nasazení na první postřel po vypracování stopy došli až k vývrhu. Ve třech případech vůdci spolu s rozhodčími uznali zvěř jako nedohledatelnou nebo chybenou ránu. Jeden příklad: náš hannoverský barvář Aram Sterlic s vůdcem Ing. Zdeňkem Havlíčkem byli nasazeni v pondělí ráno na postřel jelena stáří stopy 19 hodin. Na nástřelu bylo hodně barvy, která stále pokračovala, zprvu se to jevilo jako jednoduchý dosled. Po 500 metrech se barva začala ztrácet a po 2 km, kdy už barva nebyla žádná, byl nasazen druhý náš barvář Cezar z Novodomských bažin s vůdcem Radkem Hasenohrlem . Po kilometru pes ukázal kapku barvy, což nám vrátilo naději a utvrdilo nás, že jdeme správně. Stopa však vedla do hlubokého koryta potoka, kde jsme zřetelně viděli otisky spárků všech čtyř běhů, což nebylo moc povzbuzující, což nesvědčilo o těžkém zranění jelena, jak se zdálo být na nástřelu. Přesvědčili jsme se o tom po dalších 300 metrech, kdy byl jelen zvednut, krásně položil hlavu s parožím na záda a tryskem odbíhal. V tom momentě byl na štvaní vypuštěn i druhý barvář . Podle hlášení obou psů jsme postupovali za nimi 2 km lesem, pak jelen přeběhl veliké řepkové pole do dalšího lesa. Po půlhodině se oba psi sami vrátili. Nikomu z nás nebylo jasné, jak byl jelen postřelen, že ho ani dva psi nedokázali zastavit. Proto byla dohledávka ukončena.
Všichni barváři měli možnost pracovat na přirozené stopě poraněné zvěře, a jak už to u takových postřelů bývá, záleží zde hlavně na štěstí. Po prvním dnu memoriálu byl jediný pes umístěn v ceně. Byl to BB ze Slovenska Bury Minčol s vůdcem Karlem Smrekem. I když měl dohledávku 3,5 km, byla jen necelých pět hodin stará a divočák byl nalezen zhaslý. Stačilo to pouze na třetí cenu. Ostatní barváři měli dohledávky pod jeden km a zvěř byla ve všech případech zhaslá. Tedy bez bodování. Druhý den bylo na lovech v okolních lesích asi dvě stě lovců, většinou zahraničních. Možnost postřelů byla vysoká. Zde zabodoval druhý slovenský barvář Cezar Spod Čertovéj Baně s vůdcem Jurajem Šabo. Vypracoval stopu šest hodin starou v délce 1100 m, došel k teplému loži, zvedl divočáka, který už ale neměl sílu na nějaký úprk, a pes pro svůj vlahý přístup ke štvaní a stavění dostal z obou disciplín 2 a umístil se v druhé ceně. Slovenská výprava už oslavovala vítězství, když se za tmy vrátil náš BB Cezar z Novodomských Bažin s vůdcem Radkem Hasenohrlem. Tento barvář dohledal divočáka po 2 km práce na stopě, byl vypuštěn na štvaní, to bylo také 2 km, divočáka třikrát stavěl, než ho vůdce s doprovodem došli, stavění trvalo asi hodinu. Pak byl divočák bezodkladně dostřelen. Cezar tím získal plný počet bodů tj. 100 a umístil se v první ceně.
Na shrnutí: Naše výprava, stejně jako slovenská byla stoprocentně úspěšná, jenom jsme měli trochu více toho štěstí.
Na závěr zbývá jen říct, že druhý ročník memoriálu zakladatele polského klubu barvářů Benedykta Gierszewskiego ukázal neocenitelnou práci barvářů při dosledech poraněné zvěře a kredit barvářů v očích místních myslivců hodně stoupl. Poděkování patří všem polským kolegům, kteří vše s velkým nasazením připravili.
A jmenovitě předsedovi polského klubu barvářů panu Janku Kierznowskému všichni přejeme brzké uzdravení z jeho těžké nemoci a těšíme se na setkání na třetím ročníku memoriálu.

www.beskydskaperla.cz ©Miroslav Gora 2011/2012 Beskydska Perla Mail